Reklamacije i povrat robe

Pravo na odustanak od Ugovora i uslovi Povrata i reklamacija robe

Potrošač ima pravo na odustanak od Ugovora shodno članu 37. stav 1. tačka 5. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) jer su proizvodi koji nudi Vanilla Cakes PR takve prirode da se ne mogu vratiti zbog zdravstvene ispravnosti samog proizvoda.

Kupac/Potrošač ima pravo na izjavljivanje Reklamacije Prodavcu i to elektronski na e-mail adresu: [email protected], putem telefona na broj: 066/ 677-7330 ili pisanim putem na adresu Vanilla Cakes PR, Slobodana Jovanovića 5, 11060 Beograd.

Reklamacija je moguća kada su ispunjeni sledeći uslovi:

  • isporuka robe koja nije poručena
  • isporuka robe koja nije saobrazna robi koja je poručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu ( skriveni nedostaci)

Kupac/Potrošač je dužan da odmah po prijemu pregleda isporučenu robu te da o svim eventualnim nedostacima odmah obavesti dostavljača ili Prodavca u skladu sa gore navedenim podacima.

Kako bi potrošač ostvario pravo na izvršenje reklamacije, neophodno je da pri predaji nesaobraznog proizvoda priloži i račun dobijen na mejl adresu na koju je registrovan, kojim se potvrđuje kupovina proizvoda koji se reklamira. Uz to potrebno je navesti razlog reklamacije proizvoda kako bi se olakšala i ubrzala provera nesaobraznosti proizvoda.Podaci o razlogu reklamacije, načinu rešavanja, kao i o samom proizvodu se unose u obrazac „Reklamacioni list“.

Uslovi ostvarivanja prava na reklamaciju odnose se i na pravna lica kao Kupce proizvoda Vanilla Cakes PR s tim da se razlozi reklamacije odnose samo na vidljive i skrivene nedostatke na poručenoj robi i ne obuhvataju nesaobraznost proizvoda.

Prilikom prijema proizvoda na reklamaciju jedan od primeraka obrasca potrošač dobija kao dokaz predaje proizvoda na reklamaciju. Vanilla Cakes PR je dužan da se izjasni na zahtev Potrošača u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, kao i da prihvaćenu reklamaciju reši u roku od 15 dana.

Reklamacija koju podnose pravna lica kao Kupci se ne uvažava ako proizvod nije u originalnoj ambalaži. Ako je greška nastala usled nesavesnog postupanja potrošača ili ako se ustanovi da je proizvod koji se reklamira proizvod drugog proizvođača (zloupotreba prava),reklamacija se neće uvažiti.


U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava Kupcu/Potrošaču, koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Vanilla Cakes PR će povraćaj uplaćene kupoprodajne cene izvršiti preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Vanilla Cakes PR obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice..

Obezbeđenje sigurnosti korišćenja internet kupovine

Kao Kupac/Potrošač pri registraciji u Internet prodavnici, dužni ste da odredite svoju lozinku, i istu ste dužni da ne učinite dostupnu trećim licima. Kao Kupac/Potrošač samostalno odgovarate za sve porudžbine i za eventualnee akcije, koje su poručene pod Vašim nalogom. Ako saznate da je došlo do otkrivanja Vaše lozinke ili imate sumnju u to, u što kraćem roku se obavezeuje da nas obavestite o ovoj činjenici pozivom na i broj telefona: 066/ 677-7330 ili putem e-maila [email protected], kako bismo Vam dali uputstvo za izmenu Vaše lozinke.

Ukoliko Vanilla Cakes PR posumnja da postoji propust u sigurnosti internet prodavnice, Vanilla Cakes PR ima pravo da od Vas traži da promenite lozinku ili može da blokira Vaš korisnički nalog.

Sve stranice Internet prodavnice na kojima se vrši razmena poverljivih podataka (lozinka, plaćanje putem interneta..) zaštićene su upotrebom SSL sigurnosnog protokola (128-bitna zaštita podataka). SSL zaštitno kodiranje je standardna tehnologija zaštite podataka koja omogućava sigurnu razmenu podataka između Vašeg pretraživača i stranica Internet prodavnice.

Vanilla Cakes PR Internet prodavnica koristi „cookie“ isključivo kao identifikator sesije, odnosno „cookie“ sadrži tzv. ‘session id’, kako bi se osiguralo da tokom trajanja sesije webshop prepoznaje i pamti korisnikov pretraživač (browser), a samim tim i korisnika i na taj način omogući kupovinu.


Izuzimanje iz usluga internet prodaje

Troškovi korišćenja interneta, telefona, korišćenje uređaja za pristup web stranicama, ne spada u usluge internet prodaje, i Vanilla Cakes PR se oslobađa bilo kakve odgovornosti za pobrojane troškove Kupca.


Intelektualna svojina

Sadržaj Internet prodavnice Vanilla Cakes PR je zaštićen i navedena preduzetnička radnja ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korišćenje. Za svako komercijalno korišćenje sadržaja morate obezbediti saglasnost Vanilla Cakes PR putem e-mail adrese [email protected]


Vremensko važenje pravila

Vanilla Cakes PR može u bilo kom trenutku, da ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova i pravila korišćenja internet prodaje. Bilo kakva izmena ili ukidanje Uslova i pravila korišćenja stupa na snagu odmah u trenutku objavljivanja istih na internet stranicama Internet prodavncie. Ako nastavite da koristite web stranice Vanilla Cakes PR Internet prodavnice, nakon što su izmenjeni Uslovi i pravila korišćenja, smatra se da ste prihvatili nove Uslove i pravila korišćenja Internet prodavaonice. Vanilla Cakes PR se oslobađa odgovornosti posledica proizašlih iz promena Uslova internet prodavnice.

Ukoliko se ne slažete s Uslovima i pravilima korišćenja Internet prodavnice, nakon promene ili nakon registracije kao Kupac/Potrošač, molimo Vas nemojte koristiti web stranice Internet prodavnice. Molimo Vas obratite se putem e-maila na adresu [email protected], ili telefonskim pozivom na broj 066/ 677-7330 ili pismenim putem na adresu Vanilla Cakes PR Slobodana Jovanovića 5, 11060 Beograd, radi brisanja vaših podataka iz baze podataka Kupac/Potrošača.